Helge Reginiussen, statsgeolog och projektledare för SGU:s borrkärneskanningsprojekt

Hallå där …

Aktuellt … Helge Reginiussen, statsgeolog och projektledare för SGU:s borrkärneskanningsprojekt

Magnus Nilsson, KAM Mining & Minerals Veolia Water Technologies AB, VA-ingenjörerna

Hallå där…

Aktuellt … Magnus Nilsson, KAM Mining & Minerals Veolia Water Technologies AB, VA-ingenjörerna

I pumpar kan man installera elektronisk kommunikations­utrustning som automatiskt signalerar till en sambands­central när pumpen stannar.

Säkerhet – ett kulturarbete

Aktuellt På sextiotalet var det mycket vanligare med allvarliga olyckor i svenska gruvor jämfört med idag. Numera är allvarligare olyckor...

Hardface Styrelse

Minskat mekaniskt slitage

Aktuellt Inom alla industrier påverkar mekaniskt slitage och korrosion utrustningens underhållskostnader, tillgänglighet och livslängd, och därmed företagets ekonomi. Att motverka...