Foto Maria Åsen

Foto Maria Åsen

Transportkedjans delar blir allt mer integrerade

Logistik I gruvindustrin råder tuff global konkurrens och det ställs högre och högre krav på logistiken. Kunderna förväntar sig allt miljövänligare och säkrare transporter och vill gärna i realtid kunna spåra var frakten finns.

Lars Carlén

För att logistikföretagen ska kunna uppfylla gruvindustrins höga krav spelar IT en central roll. Allt fler sensorer installeras både i gruvorna och i transportledet och sensorerna kopplas samman med analysverktyg. Tack vare moderna IT-lösningar får företagen i gruvindustrin varningssignaler som gör att problem som skulle ha orsakat dyra driftstopp och förseningar numera ofta kan åtgärdas innan de uppstår. Moderna IT-lösningar gör det också möjligt att arbeta långsiktigt med att analysera och planera transporterna så att dessa blir kostnadseffektiva och smidiga.

Kompetensbehoven förändras

Luleå hamn är en betydelsefull hubb i transporterna för basindustrin för norra Sverige och Finland. Hamnchefen Henrik Vuorinen har de senaste femton åren följt de omfattande förändringar som har skett i logistiken för basindustrin. Det är en utveckling som fortsätter och fler förändringar sker parallellt.

För många aktörer är sjö­transporter ett oskrivet kort. Många tror att det krävs otroliga volymer och är oflexibelt, men det stämmer inte.

Henrik Vuorinen

För Luleå hamn påverkar det täta samarbetet med LKAB införandet av ny teknik. LKAB är idag ett mycket högteknologiskt företag. Trots att gruvnäringen är en framtida tillväxtbransch räknar Luleå hamn inte med att det kommer att bli fler anställda i hamnen åren framöver utan det kommer ungefär vara lika många anställda som idag. Däremot förändras arbetsuppgifterna löpande på grund av IT:s ökande betydelse vilket påverkar personalbehovet. Exempelvis blir det för elektrikerna allt viktigare med kunskap om styr- och reglerteknik jämfört med att som tidigare i större utsträckning ha hanterat mer traditionella arbetsuppgifter som att dra elkablar.

På en hamn krävs en långsiktig syn på investeringar. Det går inte att stressa fram teknikinvesteringarna.

Henrik Vuorinen,  hamnchef Luleå Hamn. Foto Luleå hamn
Henrik Vuorinen,
hamnchef Luleå Hamn. Foto Luleå hamn

– När Luleå hamn investerar i teknik måste det vara den allra senaste tekniken, för vi kanske använder den i 30 år, säger Henrik Vuorinen.

Även om Luleå hamn skyndar ganska långsamt med att installera ny teknik har mycket hänt. Exempelvis är kranarna som används här semiautomatiska, vilket innebär att skopan styrs manuellt för att hämta lasten, medan den övriga hanteringen när skopan lyfts upp och töms sker automatiskt. Henrik Vuorinen tror att det i framtiden kan bli så att en förare att manövrerar flera kranar från ett kontrollrum.

I stora delar av världen är vägarna och järnvägarna hårt belastade. Därför kommer antagligen en allt större del av transporterna så småningom att gå sjövägen.

– För många aktörer är sjötransporter ett oskrivet kort. Många tror att det krävs otroliga volymer och är oflexibelt, men det stämmer inte, säger Henrik Vuorinen.

Klimatsmarta innovationer

De olika delarna i transportkedjan för gruvindustrin blir allt mer integrerade. Det som sker är att olika aktörerna i allt högre utsträckning kan följa på vilken plats godset är vilket gör att logistiken blir effektivare. Henrik Vuorinen menar att spårbarheten har störst betydelse för de riktigt långa transporterna, till exempel när gods ska från Kina till Sverige. Vuorinen tror att det inom en snar framtid även kommer att vara möjligt att spåra bulktransporter på stora fartyg.

Parallellt med integrationen fortsätter miljökraven på transporterna att öka. Miljöarbetet inom transportsektorn innefattar aspekter. En sådan är att i planeringen av en djuphamnsdel i Luleå hamn satsar hamnen på att installera den modernaste reningstekniken som finns. De ökade miljökraven kan även medföra att naturgas blir ett vanligt drivmedel inom en snar framtid.

– På forskningssidan händer mycket kring drivmedel och även solenergi och batterier kan ganska fort komma att få en stor betydelse, för att ersätta dagens båtbränsle, säger Henrik Vuorinen.