Magnus Nilsson, KAM Mining & Minerals Veolia Water Technologies AB, VA-ingenjörerna

Foto

Hallå där…

Aktuellt … Magnus Nilsson, KAM Mining & Minerals Veolia Water Technologies AB, VA-ingenjörerna

Emilia Radow Ingvarson

Skärpt miljöreglering och ökade krav på resursåtervinning gör traditionell gruvvattenrening ohållbar på lång sikt.

Veolia Water Technologies Sverige forskar och utvecklar olika lösningar för vattenbehandling och resursåtervinning genom hela gruvans livscykel.

Vad händer inom ert område?

– Vi fortsätter att arbeta med vår egen forskning och produkt- och processutveckling inom filtrering, samt biologisk reduktion av kväve. I de egna laboratorierna bedriver vi också försöksverksamhet för vatten.

– En ny lansering vi tror mycket på är MetClean – en unik process för reduktion av tungmetaller utan produktion av slam. Det som bildas är istället granuler med en torrhalt på uppemot 90 procent och som dessutom är inerta. Metoden gör att tungmetaller, lösta i vattnet, såsom exempelvis arsenik, zink och nickel reduceras med upp­emot 99 procent från olika typ­er av gruvvatten, men även övrigt industriellt avloppsvatten.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi fortsätter att satsa globalt och utveckla våra tekniker. Efterfrågan på gruvvattenreningstjänster tror vi kommer att öka i takt med att gruvindustrins sociala ansvar ökar, så framtiden tror vi starkt på!