Helge Reginiussen, statsgeolog och projektledare för SGU:s borrkärneskanningsprojekt

Foto

Hallå där …

Aktuellt … Helge Reginiussen, statsgeolog och projektledare för SGU:s borrkärneskanningsprojekt

Johan Umenius

Johan Umenius

Sveriges geologiska undersökning, SGU, startade under 2014 ett tvåårigt projekt för att skanna 230 000 meter av de totalt tre miljoner meter borrkärna som finns lagrade i SGU: s borrkärnearkiv i Malå.

Helge Reginiussen, berätta om borrkärneskanningsprojektet?

– Borrkärnorna skannas direkt i sina lådor med infraröd teknik. Man mäter alltså hur ljus i olika våglängdsområden reflekteras från borrkärnans yta. Målet är att skapa en databas med optiska och infraröda reflektansdata från olika bergartstyper, mineraliseringar och malmtyper.

Vad kan man använda det till?

– Man kan skapa en objektiv avbildning av företeelser som inte är synliga för ögat. En jämförelse med infraröda reflektansspektra kan göra det möjligt att identifiera borrkärnans mineralogiska sammansättning. SGU kommer att publicera data som både kan användas direkt samt data som kräver vidare bearbetning och kalibrering mot kända spektra för mineralidentifikation. Prospekterings- och gruvbolag, forskare med flera kommer därmed att få tillgång till ny data som kan ge ökad förståelse för berggrunden och malmer i Sverige. Med bättre kunskap om geologiska och malmbildande processer kan man möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av landets mineralresurser.