Hardface Styrelse

Foto Hardface styrelse med Leif Gustafsson längst till vänster och Mats Björkegren längst till höger.

Minskat mekaniskt slitage

Aktuellt Inom alla industrier påverkar mekaniskt slitage och korrosion utrustningens underhållskostnader, tillgänglighet och livslängd, och därmed företagets ekonomi. Att motverka slitage handlar ofta om att hitta rätt material. Men för gruvindustrin ser marknaden annorlunda ut.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

– Efterfrågan har förändrats. Tidigare var materialen viktigast. Nu är det underhållet – efterfrågan handlar om funktion, säger Mats Björkgren, styrelseordförande för Hardface.

Leif Gustafsson, vd, instämmer i att slitageförebyggande är en kunskapsfråga.

– Starka slitskydd och material som keramer, kromkarbidplåt, olika sorters svetsmaterial och volframkarbid är viktiga. Men en slitagekarta skapar en förståelse för var i processen mekaniskt slitage finns och därifrån kan man göra en estimerad kalkyl.

Stor ekonomisk betydelse

En slitagekarta ger kunskap om vilka metoder som bäst lämpar sig för att exempelvis fästa och reparera slitskydd, speciell limningsteknik och olika termiska sprutmetoder. Initialkostnaden styr ofta valet, men det gäller att bedöma vad som ger lägsta totalkostnad.

– Vår kunskap och våra leverantörers lyhördhet ger oss möjlighet till benchmarking för att förebygga och hålla rätt underhållsintervall, liksom utbilda och konsulta företagen, säger Leif Gustafsson.