Peter Karlsson, försäljningsansvarig industrimotorer Europa Volvo Penta

Foto Peter Karlsson, försäljningsansvarig industrimotorer Europa Volvo Penta

Lyhördhet ger smart service

Uncategorized Motorerna i dagens gruvnäring innehåller många komponenter och är tekniskt avancerade. Gruvmiljön innebär stora påfrestningar för motorerna. Det finns gruvor som ligger allt från två kilometer under markytan till tre kilometer över. I gruvorna förekommer extrem hetta, kyla, damm och korrosion.

Lars Carlén

Motorutvecklingen går fort och för att kunna underhålla och reparera motorerna krävs aktuell kunskap för att undvika dyra stopp när motorerna blir stående. Volvo Penta har tillsammans med Boliden tagit fram ett serviceupplägg för detta där Volvo Penta utbildar Bolidens personal så att de kan klara av den mesta servicen av motorerna själva istället för att behöva ringa efter personal från Volvo Pentas serviceverkstäder.

‒ Det låter inte komplicerat, men eftersom det inte har gjorts tidigare i branschen är det kanske inte så enkelt i praktiken, säger Peter Karlsson som är försäljningsansvarig för industrimotorer i Europa på Volvo Penta.

Den skickliga servicepersonalen brukar kunna upptäcka det som håller på att bli problem innan det blir problem

Vikten av att arbeta förebyggande

Det är viktigt att arbeta förebyggande, så att service görs innan komponenter blivit helt utslitna och maskinen blir stående och orsakar driftsstopp. Att använda komponenter med hög hållbarhet har stor betydelse. Mycket service görs i intervaller, till exempel oljebyten.

‒ Den skickliga servicepersonalen brukar kunna upptäcka det som håller på att bli problem innan det blir problem och vet utifrån erfarenhet ungefär vilken livslängd olika komponenter har, avslutar Peter Karlsson.

Mer i Uncategorized