Grävmaskin. Foto Shutterstock.

Foto Shutterstock

Agerar dragspel när gruvindustrin utvecklas

Aktuellt Inom gruvindustrin har utvecklingen de senaste åren varit gynnsam för maskinentreprenörer. I nuläget med sjunkande mineralpriser har entreprenören fått dra i handbromsen för att möta en vikande efterfrågan. Framtidstron finns kvar, det gäller att övervintra till det vänder.

Johan Umenius

Johan Umenius

Trenden att lägga ut arbeten på entreprenad har under ett antal år gjort det möjligt för maskinentreprenörer att utveckla sina verksamheter. Med sin flexibilitet, sina innovativa lösningar och sin specialistkompetens agerar företagen dragspel när gruvindustrin gasar eller bromsar.  För entreprenören är det livsviktigt att vara steget före och anpassa sin storlek efter svängningarna i branschen. En utmaning för företagen som ofta lärt sig den hårda vägen. Maskin­entreprenören är värd all respekt för sin kompetens och förmåga att ställa om i stort och smått.

ME-företagens målsättning

Maskinentreprenörerna, ME, är arbetsgivar- och branschorganisationen för entreprenadmaskinföretag i gruvsektorn. Medlemsföretagen i ME omfattas av kollektivavtal med IF Metall, Gruventreprenadavtalet.

Antalet ME-företag verksamma inom gruvindustrin har på 17 år ökat från 13 företag med totalt 100 anställda till cirka 90 företag med totalt 2 000 anställda. Företagen växer och blir större – ME:s största medlemsföretag finns inom gruvnäringen och är centrala aktörer i branschen.

Som arbetsgivarpart tecknar ME branschanpassade kollektivavtal med de fackliga organisationerna. I kommande avtalsförhandlingar 2016 har parterna ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla gruvnäringen som en attraktiv arbetsgivare med framgångsrika företag. Gruventreprenadavtalet är branschens nyaste och modernaste kollektivavtal, framförhandlat av ME – IF Metall 2012.

I kommande avtalsrörelse är villkoren för förläggning av arbetstiden alltid en fråga som är av stor betydelse. Bra regler på detta område är väsentligt för alla parter; för att möta beställarens krav på produktionstakt, kvalitet och kostnadsnivå, likväl som företagens effektiva nyttjande av maskinresurser. För medarbetaren innebär det god arbetsmiljö, ekonomi och balanserade skiftschema anpassade till livssituationen.

ME-företagens utveckling fortsätter med målsättningen att vara leverantörer av kompetens och flexibilitet inom gruvnäringen. Maskinförare är ett framtidsyrke och ME satsar stort på branschens framtida kompetensförsörjning genom kompetenshöjande kurser och egna skolor.